Bazar nade i rukotvorina

Forum za razvoj i multietničku saradnju/FDMC zajedno sa UNHCR-om po prvi put su organizovali zajedničku izložbu i prodaju ručnih radova. Izložba pod nazivom “ Bazar nade i rukotvorina izrađenih od strane raseljenih lica“ imala je za cilj bolju integraciju interno raseljenih osoba koji su smešteni u kolektivnim centrima.

Brojne posetioci među kojima su bili predstavnici Međunarodnih organizacija i ambasada na Kosovu su bili oduševljeni radovima koje su izlagači iz Štrpca,Gračanice i Leška izložili.
Direktor Foruma za razvoj i multietničku saradnju Dejan Radivojević zahvalio se prvenstveno damama iz kolektivnih centara na posvećenosti i marljivom radu koji su uložile da bi izradile različite ručne radove.
Šef misije UNHCR-a na Kosovu Erol Arduč istakao je značaj očuvanja kulture i tradicije koje su žene iz kolektivnih centara na nesvakidašnji način protkale kroz ručne radove koje su izradile.
Interno raseljena lica su bila u prilici da prodaju ručne radove koje su u proteklih mesec dana pripremali za ovu izložbu.
Predstavnici Foruma za razvoj i multietničku saradnju i UNHCR- a napominju da će i ubuduće raditi na integraciji povratnika i interno raseljenih lica.
Similar Posts

Оставите одговор