Date

19 jun 2021

Time

12:00 - 15:00

Prikazivanje filma o Pravima Žena

Prikazivanje filma “Iron Jawed Angels” povodom Međunarodnog dana žena 8. marta.

Nakon prikazivanja filma, održaće se debata o trenutnom stanju prava žena u našoj zajednici kroz prizmu odgledanog filma.