Date

19 jun 2021

Time

13:00 - 14:00

Skupština Omladinskog saveta Gračanica (OSG)

OSG održava Skupštinu.