Imovinsko pravna pitanja žena

„Imovinsko pravna pitanja žena“ bila je tema debate, koju je organizacija „Komunikacija za razvoj društva“/CSD održala 11-og oktobra 2019. u Centru Građanske Energije. Na debati su promovisani specifični segmenti Nacionalne Strategije Kosova o imovinskim pravima, a organizovana je u okviru projekta „Pravo žena na imovinu, fikcija ili vladavina zakona“ koji je podržan kroz program (Engage for Equity-E4E) „Angažovanje za jednakost“ koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj-USAID u saradnji sa „Advocacy Training and Resource Center“-ATRC.

Similar Posts

Оставите одговор