Razgovor sa psihologom o korona virusu

Život u kolektivnim centrima nimalo nije lak, pored svih problema koje korisnici centara imaju, tu je i
koronavirus. Kvalitet života žena u vreme krize izazvane pandemijom COVID-19 virusa, bila je tema fokus
grupe održane u Centru građanske energije u Gračanici. Korisnice kolektivnih centara Bergen i Padalište
u opštini Gračanica, imale su priliku da sa psihologom porazgovaraju o problemima koji im dodatno
otežavaju život. Kroz razgovor sa psihologom, učesnice fokus grupe shvatile su koliko je bitno ostati
smiren, i gledati svet kroz „svetle naočare“.
Fokus grupu organizovao je Forum za razvoj i multietničku saradnju, partnerska organizacija UNHCR-a.

Similar Posts

Оставите одговор