Projekti

Civic energy center

SPORAZUM

TV EMISIJA „SPORAZUM“ JE POLITIČKA EMISIJA KREIRANA SA CILJEM DA INFORMIŠE LJUDE I OTVORI DISKUSIJU O VAŽNIM POLITIČKIM PITANJIMA I IZAZOVIMA SA KOJIMA SE SUOČAVA SRPSKA ZAJEDNICA NA KOSOVU. IDEJA OVE EMISIJE JESTE DA INICIRA RAZGOVOR O GORUĆIM PITANJIMA I PROBLEMIMA OBIČNIH LJUDI NE SAMO NA LOKALNOM, VEĆ I REGIONALNOM NIVOU, TE DA SAMIM TIM UTIČE NA PERCEPCIJU GRAĐANA O OVIM PITANJIMA U ČITAVOM REGIONU.

GRAČANICA SOCIAL CLUB

KONCEPT GRAČANICA SOCIAL KLUBA KREIRAN JE SA CILJEM DA SE STVORI PROSTOR OTVORENOG DIJALOGA ZA SVE GRAĐANE SA CENTRALNOG KOSOVA. IDEJA OVOG PROJEKTA JE DA GRAČANICU UČINI OTVORENOM ZA RAZLIČITE IDEJE I PERSPEKTIVE, ALI I DA PROMOVIŠE DIJALOG OD INTERESA ZA SRPSKU ZAJEDNICU NA RAZNE TEME KOJE NE MORAJU UVEK BITI POLITIČKE PRIRODE. NA OVIM DEBATAMA