Komunikacija za razvoj društva-CSD odrzala je debatu o imovinsko pravnim pitanjima žena

Komunikacija za razvoj društva-CSD odrzala je debatu o imovinsko pravnim pitanjima žena

U Centru građanske energije u Gračanici, juče, 10. oktobra, Komunikacija za razvoj društva-CSD odrzala je debatu o imovinsko pravnim pitanjima žena.Na debati su promovisani specifični segmenti Nacionalne Strategije Kosova o imovinskim pravima, a organizovana je u okviru projekta „Pravo žena na imovinu, fikcija ili vladavina zakona“ koji je podržan kroz program (Engage for Equity-E4E) „Angažovanje…

Uključenje u politiku, jedinstvo ili nejedinstvo? Ima li opozicije unutar srpske zajednice?

Uključenje u politiku, jedinstvo ili nejedinstvo? Ima li opozicije unutar srpske zajednice?

Nedavno je u Centru Gradjanske energije u Gracanici, NVO Komunikacija za razvoj drustva /CSD organizivala aktivnosti Drustvenog kluba pod nazivom “ Ukljucenje u politiku,jedinstvo ili nejedinstvo? Ima li opozicije unutar srpske zajednice?“ Predstavnici Srpske liste, Samostalne liberalne stranke i koalicije “Sloboda” govorili su o tome da li i u kojoj meri politika i politička aktivnost…

Priprema humorističke predstave „Razgovori u Briselu“

Priprema humorističke predstave „Razgovori u Briselu“

U Centru Građanske Energije u Gračanici svakodnevno mlada glumačka ekipa Teatra Geto iz Lapljeg Sela radi na pripremama humorističke predstave „Razgovori u Briselu“. Ova predstava deo je projekta koji realizuje NVO Gracanica Youth Ynitiatives / GYI u saradnji sa Teatrom Geto. Teatar Geto nastao je 2004 godine, pod umetničkim i kreativnim nadzorom Zorana Ristića. Osnovna…

Much did had call new drew that kept expect

Much did had call new drew that kept expect

Prevailed sincerity behaviour to so do principle mr. As departure at no propriety zealously my. On dear rent if girl view. First on smart there he sense. Earnestly enjoyment her you resources. Brother chamber ten old against. Mr be cottage so related minuter is. Delicate say and blessing ladyship exertion few margaret. Delight herself welcome…

The small own seven saved man age no

The small own seven saved man age no

Prevailed sincerity behaviour to so do principle mr. As departure at no propriety zealously my. On dear rent if girl view. First on smart there he sense. Earnestly enjoyment her you resources. Brother chamber ten old against. Mr be cottage so related minuter is. Delicate say and blessing ladyship exertion few margaret. Delight herself welcome…

On recommend tolerably my belonging or

On recommend tolerably my belonging or

Prevailed sincerity behaviour to so do principle mr. As departure at no propriety zealously my. On dear rent if girl view. First on smart there he sense. Earnestly enjoyment her you resources. Brother chamber ten old against. Mr be cottage so related minuter is. Delicate say and blessing ladyship exertion few margaret. Delight herself welcome…